PREMSA

TXTarte dins la premsa

Fulla Seca – Francesc Fusté

Exposicions Mosaic – Carla Bossi

Premsa Gaudi Centre de Reus

Museu de la Ciencia

Premsa del Zoo de Barcelona

Museu de la ciència

Opera samfaina, La Vanguardia Julio 2016