art amb aigua

Exposició “Donai Mare terra”, obras de Francesc Fusté i Carla Bossi. 2016