artistes del cement

Construcció de roca per aquari. Sevilla 2013