creativitat per locals

Elements escenogràfics Companyia de Joguines. Buenos Aires 2011