escenografías

Escultura decorativa dins l´habitació