locals amb detall artistic

Bar Blanes, Barcelona 2005