muralistes

Pintura de columnes a Sant Adrià de Besòs. Barcelona