art de genere

Pintura de columnes a Sant Adrià de Besòs. Barcelona

Exposición “Art i Dona”, Centre Civic Barceloneta. 2015