art per publicitat

Jardí Zen. Conjunt fictici de pedras per publicitat. . 2018